Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geomilieu Help

Navigatie: Wat is nieuw?

Geomilieu V2023.1

Geomilieu V2023.12

 

Project

Nieuwe projectversie is 1312.

Voor gebruik van deze versie zijn geen nieuwe licentiebestanden benodigd.

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2023.1 kunnen zonder update in Geomilieu V2023.12 worden geopend.
Dit betekent dat resultaten van "Omgevingswet, wegverkeer" niet worden verwijderd, terwijl de rekenkern wel is aangepast.

 

Opgeloste problemen

Berekening met hellende schermen in de modules "Omgevingswet, wegverkeer" en "Omgevingswet, railverkeer"
In Geomilieu kunnen hellende en ook verticale schermen worden gestapeld, waardoor complexe, geknikte schermen kunnen worden geconstrueerd. Helaas blijkt deze toevoeging een fout in de rekenkern te hebben veroorzaakt bij het analyseren van hellende schermen. Het gevolg is dat de berekende schermwerking in een model met hellende schermen te laag kan worden berekend waardoor het berekende geluidsniveau te hoog kan worden. Dit probleem is in Geomilieu-versie V2023.12 verholpen.
Let op: omdat de projectversie niet is gewijzigd, zullen bij het openen van projecten aangemaakt met de vorige versie van Geomilieu (2023.0 of 2023.1) geen resultaten worden verwijderd.

 

Nieuw

Informatiemodel Geluid 3.0 en uitwisseling met de Centrale Voorziening GeluidGegevens
De laatste wijzigingen van het Informatiemodel Geluid versie 3.0.0 zijn verwerkt. Tussen het beschikbaar komen van de release candidate en de gepubliceerde versie zijn er helaas nog een aantal aanpassingen in het model gedaan, welke nog niet in Geomilieu waren verwerkt.
Daarnaast is het beheren van de administratieve data (metadata) in Geomilieu vereenvoudigd en verduidelijkt.
De 2 menu-items met “Gegevens import uit CVGG” en “Instellingen export naar CVGG” zijn vervangen door drie nieuwe menu-opties: “Geluidgegevenscollectie”, “Documentverwijzingen” en “Berekeningsobjecten”. Met deze menu-opties wordt nu alle benodigde metadata vastgelegd, zowel bij import als voor de export..

De STACKS-modules maken nu gebruik van PreSRM versie 2.303.

Module IL3a: de maximale in te voeren emissie is verhoogd van 10 gram per seconden naar 999 g/s.

 

 

Geomilieu V2023.11

 

Project

Nieuwe projectversie is 1312.

Voor gebruik van deze versie zijn geen nieuwe licentiebestanden benodigd.

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2023.10 of ouder worden geüpdatet.

Resultaten van de CNOSSOS/NL-modules worden verwijderd.

 

Opgeloste problemen

Omgevingswet weg- en railverkeer ondersteund schuine schermen.
Om in de rekenkern negatieve maaiveldhoogten te voorkomen, wordt het hele model verhoogd of verlaagd zodat de laagste maaiveldhoogte 0 meter is. Het blijkt dat deze hoogte-aanpassing niet voor de top van schuine schermen werd uitgevoerd, waardoor er een foutieve schermwerking berekend werd voor deze schuinstaande schermen.

 

CNOSSOS/NL, weg- en railverkeerslawaai
In het kader van een onderzoek naar verschillen tussen RMG-2012 en CNOSSOS zijn een aantal zaken in de CNOSSOS-rekenkern naar boven gekomen, welke in deze versie zijn opgelost:

oDe berekening van de luchtdemping in CNOSSOS is volgens ISO-9613/1. Voor de berekening van weg- en railverkeer werd niet altijd de correcte demping gebruikt.

In Geomilieu versie ouder dan V2023 werd de luchtdemping correct berekend.

In versies V2023.00 en V2023.10 werd deze correct berekend als het om een model gaat welke oorspronkelijk in een oudere versie van Geomilieu is aangemaakt en de rekeninstellingen in V2023.00 of V2023.10 niet zijn gewijzigd.

Als in Geomilieu V2023.00 of V2023.10 een nieuw model wordt aangemaakt, dan zal de luchtdemping altijd volgens de waarden van RMG-2012 worden berekend (=58 dB/km voor 8 kHz) en niet volgens ISO-9613/1.

oDe berekening van de schermwerking in homogene omstandigheden was niet altijd correct. Dit was alleen het geval als ook de rechte straal over het scherm heengaat (=negatieve omweg). In dat geval kon er een iets te hoge schermwerking worden berekend.
 

Berekeningen met de module STACKS-D waren niet mogelijk. Dit probleem treed alleen in versie V2023.10 op.
 

Uitvoeren gegevens voor het CVGG
Met Geomilieu kunnen GML-bestanden worden aangemaakt welke door de bronhouder kunnen worden aangeboden aan het CVGG. Het bleek dat de header van het bestand naar een verkeerd applicatieschema (XSD-bestand) verwijst.
Nu is inmiddels IM Geluid 3.0 definitief geworden en deze versie is in Geomilieu V2023.11 geïmplementerd. Op dit moment ondersteund het CVGG echter nog versie 2.1. Hierdoor kunnen nu nog geen gegevens aan het CVGG worden aangeboden. De verwachting is dat eind week 29 (vrijdag 21 juli) op de CVGG proefomgeving een versie draait welke IM Geluid 3.0 ondersteund.

 

 

Geomilieu V2023.1

 

Project

Nieuwe projectversie is 1311.

Voor gebruik van deze versie zijn geen nieuwe licentiebestanden benodigd.

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2023.0 of ouder worden geüpdatet.

Resultaten van de STACKS-modules worden verwijderd.

 

Opgeloste problemen

Helaas bleken er een aantal problemen in de STACKS-modules (STACKS+, STACKS-D en STACKS-G) te zitten.

Behalve voor de eerst te berekenen stof, werden bij de berekening de resultaten foutief bepaald.

Bronnen met gebouwinvloed werden niet altijd correct berekend.

Bij het weergeven van resultaten worden niet berekende waarden als "<-->" weergegeven en niet met de waarde -250.

 

Copyright © DGMR Software B.V.