Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geomilieu Help

Navigatie: Wat is nieuw?

Geomilieu V2022.21/22

Geomilieu V2022.22

 

Opgeloste problemen

Betere afhandeling van de hoogten van items bij het importeren van externe data.

 

Geomilieu V2022.21

 

Project

Nieuwe projectversie is 1307 (is gelijk aan V2022.20).

Voor gebruik van deze versie zijn nieuwe geen licentiebestanden benodigd.

 

Opgeloste problemen

Berekening diffractoren op scherm in RMG-2012
Bij de rekeninstellingen kan worden gekozen of voor diffractoren de rekenregels van het huidige rekenvoorschrift (1-1-2020) gehanteerd moeten worden of die van het aankomende voorschrift van 1-10-2022. Het huidige rekenvoorschrift kent geen rekenregels voor diffractoren op scherm, maar toch werd voor deze items een diffractor-effect volgens de nieuwe rekenregels bepaald. Nu wordt voor deze items alleen een schermwerking bepaald voor een scherm met een scherpe tophoek.

Bij het kopiëren en plakken van polylijnen (bijvoorbeeld schermen) met een eigen waarde hoogtedefinitie werden de maaiveldhoogten van het geplakte item op de verschillende vormpunten gelijk aan de maaiveldhoogte van het eerste vormpunt.

Importeren gegevens

oHet voorvullen van veldkoppelingen is verbeterd. Eerder gekozen koppelingen worden weer voorgevuld, ook als dit langer geleden is ingesteld.

oBij het importeren van externe data (bijvoorbeeld Shape) is het weer mogelijk om vlakken (polygonen) als lijnen (polylijnen) in te lezen. Op deze wijze kan een TIN (bestand mnet driehoeken welke het bodemmodel vormen) weer worden ingelezen als hoogtelijnen.

oImporteren gegevens uit GML
In GML is het mogelijk dat bij een item meerdere geometrieën zijn opgegeven. Bijvoorbeeld bij een gebouw de 2D footprint en de lokatie voor het huisnummer. In Geomilieu worden voor gebouwen dan 2 lagen getoond: een laag polygoon en een laag punt, waarbij de gebruiker dan kiest welke laag wordt ingelezen. Helaas bleek de import van dit soort items niet (correct) te werken.

oBij het importeren van gegevens uit Shape kan het voorkomen dat alleen de waarde voor de decimale punt werd ingelezen.

Modules CNOSSOS/NL

oBerekening bronvermogen voor banen in CNOSSOS/NL, railverkeer
De berekening van de totale ruwheid hoort voor het golflengte spectrum te worden uitgevoerd. Pas wanneer deze (Lr;tot) is bepaald wordt deze omgerekend naar een 1/3-octaaf spectrum.
In de vorige versie van Geomilieu werden de individuele termen (Lr;tr, Lr;veh en A3) eerst omgerekend naar  een 1/3-octaaf spectrum waarna de totale ruwheid uit deze 1/3-octaaf spectra werd bepaald. Dit resulteert in een geringe afwijking in het bronvermogen (tot maximaal 0.3 dB in een individuele 1/3-octaaf band).

oIn CNOSSOS/NL, wegverkeer werden trams en bromfietsen niet meegenomen in de berekening.

oHet CNOSSOS/NL rekenhart gaf een fout als er binnen de zoekafstand van een rekenpunt geen bron aanwezig is en er met een dynamische foutmarge wordt gerekend.

Controleren model
Bij het afdrukken aontbrak het itemtype. Deze kolom wordt nu ook gevuld. Daarnaast is er een kopie-knop toegevoegd om de hele tabel naar het klembord te kopieren.

 

 

Copyright © DGMR Software B.V.