Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geomilieu Help

Navigatie: Wat is nieuw?

Geomilieu V2021.1

Geomilieu V2021.1

 

Project

Nieuwe projectversie is 1302.

Voor gebruik van deze versie zijn geen nieuwe licentiebestanden benodigd.

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2021.0 of ouder worden geüpdatet.

Er worden geen resultaten verwijderd.

 

Nieuwe en verbeterde opties

Modules STACKS, STACKS-D en STACKS-G
Er is een nieuwe versie van de PreSRM beschikbaar gekomen  (versie 2.102 , 8 juli 2021).
In deze versie zijn de achtergrondconcentraties en emissies van wegverkeer voor NH3 geüpdatet. De STACKS rekenkern is ongewijzigd.

Importeren geluidregister wegverkeer
Het bleek dat de wegen in het register heel veel zeer kleine lijnstukjes (<<1cm) bevatten. Deze overbodige lijnstukjes worden bij de import verwijderd.
Ook komt het voor dat het 2-na laatste vormpunt overkomt met het laatste vormpunt. Als dit het geval is wordt het laatste vormpunt verwijderd.

 

Nieuwe en verbeterde opties AREG-modules

De rekeninstellingen zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk om aan te geven voor welke geluidbronsoort het model is. Ook kan het berekeningstype worden aangegeven.
Op dit moment zijn deze gegevens nog puur administratief. In een volgende Geomilieu versie is het mogelijk dat de keuze van geluidbronsoort en berekeningstype worden gebruikt om alle relevante rekeninstellingen voor te vullen.

Alle items in de AREG zijn voorzien van een unieke identificatie: een NEN3610ID; zie Geluidreferentiepunten voor meer informatie. Deze informatie wordt gevuld bij het lezen van gegevens uit de Centrale Voorziening GeluidGegevens. Bij uitvoer naar de CVGG zijn deze gegevens verplicht.

Er is een nieuw soort rekenpunt gedefinieerd: geluidreferentiepunt. Geluidreferentiepunten worden gebruikt bij de data-uitwisseling met de CVGG.
Anders dan bij toetspunten hebben geluidreferentiepunten maar één rekenhoogte (standaard is dit 4m boven het maaiveld) en is het niet mogelijk om het invallend geluidniveau te berekenen.

Nieuwe optie Aanmaken model voor aandachtsgebied. Deze optie maakt het mogelijk een nieuw model aan te maken op basis van een geopend model. Dit nieuwe model is geschikt voor het berekenen van aandachtsgebieden.

Nieuwe optie Genereer aandachtsgebied. Met deze optie is het mogelijk om het aandachtsgebied te bepalen voor een volledig doorgerekend model.

 

Opgeloste problemen

Het roteren van achtergrondafbeeldingen (onder andere bitmaps) ging foutief; de rotatiehoek werd foutief bepaald. Dit probleem trad alleen in versie V2021.0 op en niet in oudere versies.

De meegeleverde catalogus voor WMTS-achtergronden bevatte een fout, bij 1 van de services ontbrak het een dubbele quote (") voor het sluiten van de regel. Dit probleem trad alleen in versie V2021.0 op en niet in oudere versies.
Verder is de url naar de PDOK luchtfoto's ook aangepast.

Het attributenformulier voor uitstralende gevels en daken was voor sommige beeldschermresoluties niet hoog genoeg waardoor de regel me het totale bronvermogen niet zichtbaar was. Dit is opgelost.

 

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.