GM_Icon        Geomilieu concept

Het Geomilieu software pakket is een uitgebreid modelleringsprogramma voor het berekenen en in kaart brengen van milieubelastingen zoals geluidsniveaus en de luchtkwaliteit t.g.v. verkeer en industrie. Het geeft de mogelijkheid om te kijken wat het effect van aanpassingen aan de werkelijke bronnen en omgeving is, voordat kostbare maatregelen worden getroffen.

 

De berekeningen zijn gebaseerd op nationale en internationale standaards. De gevolgen van maatregelen om de milieubelasting terug te dringen, kunnen snel worden beoordeeld. Afhankelijk van de rekenmethode is het ook mogelijk om berekende en gemeten waarden te vergelijken en/of deze met toetsingswaarden te vergelijken.

 

Geomilieu is een voorspellingspakket. De resultaten kunnen alleen zo goed zijn als het model waarmee het moet werken. Geomilieu heeft echter de mogelijkheid om de modelgegevens tot een hoog niveau te definiëren. Hier worden dan ook realistische resultaten mee bereikt.

 

De modellen worden bewaard in projecten die geheel worden beheerd door Geomilieu. De items in een model bestaan uit bronnen, objecten, rekenpunten, bodemdefinitie en overige items. Elk item heeft onder andere geografische informatie, welke gerelateerd is aan het 3-D basisgebied. Het basisgebied is over het algemeen afgebeeld op een 2-D topografische kaart. De topografische kaart of achtergrond wordt gebruikt om ieder item in het model uit te lijnen met het werkelijke gebied. In de praktijk zal over het algemeen gebruik gemaakt worden van een nationaal coördinatenstelsel.

 

De modellen kunnen berekend worden om de milieubelastingen op rekenpunten te voorspellen. Om de uitkomsten te zien en af te drukken kan gekozen worden uit een ruime verscheidenheid aan mogelijkheden, zoals selectieve lijsten, kleurgevulde contouren, knippen naar een spreadsheet, etc.