Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Tabbladen

 

Rechts van het scherm worden de gegevens van het in de boom geselecteerde item weergegeven. In de boom zijn de volgende groepen te onderscheiden:

project: algemene projectgegevens;

variant: een project bestaat uit minimaal één variant. In één project zijn meerdere varianten onder te brengen;

verblijfsgebied*: een variant is opgedeeld in verblijfsgebieden. Verblijfsgebieden worden gebruikt voor de berekening van de karakteristieke geluidwering (GA,k);

verblijfsruimte: een verblijfsgebied bestaat uit één of meerdere verblijfsruimten, waarbij een verblijfsruimte één van de geluidsbelaste vertrekken is;

vlak: een verblijfsruimte heeft minimaal één geluidsbelast gevelvlak;

elementen: een gevelvlak bestaat uit één of meerdere elementen. Deze elementen zijn weer onder te verdelen in materialen, ventilatievoorzieningen, kieren en naden. Voor deze elementen kunnen correcties gelden. Een element kan afkomstig zijn uit de standaardcatalogus, uit een zelf gevulde bedrijfscatalogus of ter plaatste gedefinieerd, bijvoorbeeld conform 'methode TNO'.

 

Door gebruik te maken van de muis of sneltoetsen, kunnen verschillende invoervelden worden geselecteerd. In onderstaand overzicht staat aangegeven welke toetsen, ongeacht op welk formulier men staat, kunnen worden gebruikt.

 

Toets

Actie

<tab>

Wissel tussen boom en de verschillende invoervelden op het tabblad.

<tab>+<ctrl>

Wissel tussen de verschillende tabbladen.

<pijltje naar onder of pijltje naar links>

Naar beneden toe aflopen van een keuzelijst.

<pijltje naar boven of pijltje naar rechts>

Naar boven toe aflopen van een keuzelijst.

<ctrl>+<ins>

Toevoegen van een nieuw item.

<ctrl>+<del>

Verwijderen van het geselecteerde item (alleen indien een item in de tabel aanwezig).

 

* In het geval van bestaande bouw zijn er geen verblijfsgebieden, maar alleen verblijfsruimten. Het item verblijfsgebied wordt niet weergegeven als 'bestaande bouw' is geslecteerd op tab Project.

 

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.