Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen > Vlak

Elementen invoeren en wijzigen

 

Een nieuw element kan op tab Vlak worden ingevoerd in twee stappen. Eerst een nieuwe regel. Dit kan op verschillende manieren:

met [Nieuw];

met de toetscombinatie <Ctrl>+<Ins>;

met menu-optie Bewerken|Regel toevoegen;

via het oproepmenu 'Nieuwe regel'.

 

Dit resulteert in een nieuwe, lege regel waar aanvankelijk alleen het veld 'Nummer' kan worden ingevoerd. Vervolgens kan het elementnummer worden ingevoerd. Dit nummer kan worden voorafgegaan door een 'D', een 'G' of een 'P' (zie voor meer informatie paragraaf 4.1). Wordt alleen een nummer ingevuld, dan wordt automatisch aangenomen dat een element uit de standaardcatalogus wordt bedoeld. Nummer "322" wordt dan dus "D00322". In de omschrijving wordt "onbekend" weergegeven, als een niet bestaand elementnummer is ingevoerd.

 

Indien het elementnummer onbekend is of wordt gewijzigd, kan de catalogus als volgt worden benaderd:

met [Catalogus];

met de toetsencombinatie <ctrl>+<m>;

met menu-optie Catalogus|Selecteren materiaal;

via het oproepmenu 'Catalogus';

met de muis dubbelklikken op de regel.

 

In de modellering dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van onbekende materialen. In het geval van een onbekend materiaal wordt de R' niet berekend.

 

Als een ventilatievoorziening uit rubriek 7 wordt toegepast hoeft strikt genomen de oppervlakte hiervan niet te worden ingevuld in de berekening. Het geveloppervlak in tab Vlak kan dan kleiner worden ingevoerd dan het werkelijke geveloppervlak. Hierdoor ontstaat een onbekend materiaal. Een conservatievere benadering is dan om het materiaal met de kleinste RAs een groter oppervlak te geven.

 

Het oppervlak van elementen uit rubriek 7 kan op 4 decimalen nauwkeurig worden ingevoerd. Het oppervlak van materialen uit een rubriek 1 tot en met 5 en 8 kan op 2 decimalen nauwkeurig worden ingevoerd. Bij de bepaling van het geveloppervlak wordt het oppervlak van materialen uit rubriekĀ 7 niet meegenomen.

 

Het oppervlak van materiaal 369 wordt niet meegenomen bij de bepaling van het totale geveloppervlak. De reden hiervoor is dat conform de Wgh een fictieve ventilatievoorziening moet kunnen worden ingevoerd.

 

Een element kan worden gewijzigd door bij tab Vlak  een ander elementnummer in te vullen. Het is ook mogelijk om naar de catalogus te gaan en hier een ander element te zoeken en vervolgens te selecteren. Op het moment dat naar de catalogus wordt gesprongen, wordt het element dat was geselecteerd ook in de catalogus geselecteerd.

 

Alle gegevens (oppervlak, lengte, ventilatiehoeveelheid) van een element worden gewist indien het element wordt gewijzigd. Alleen als het elementsoort door eenzelfde elementsoort wordt vervangen (materiaal door materiaal, ventilatievoorziening door ventilatievoorziening of kier/naad door kier/naad) blijven deze gegevens behouden.

 

Wordt een niet-bestaand elementnummer ingevoerd dan verschijnt in de omschrijving "onbekend".

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.