Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Subsidie

Project

 

Op de tab Subsidie bij Project kunnen de gegevens van de subsidieaanvrager worden ingevuld.

 

Tab Subsidie

OmschrijvingWeergave van de projectomschrijving zoals deze is ingevuld in tab Project.
BesteknummerDit invoerveld kan maximaal 20 tekens bevatten.
FaseDit invoerveld kan maximaal 20 tekens bevatten.
SamenwerkingsverbandDit invoerveld kan maximaal 80 tekens bevatten.
ContactpersoonDit invoerveld kan maximaal 80 tekens bevatten.
KostentabelWeergave van het jaartal van de kostentabel.
Keuze saneringKeuzelijst met als mogelijkheden:

Autonoom;

Gekoppeld.

 

TabelTABEL  VARIANTEN
VariantenIn deze tabel wordt weergegeven welke varianten zijn ingevoerd, het aantal van de betreffende variant, het subsidiebedrag en de akkoordverklaring van dit subsidiebedrag.
OmschrijvingWeergave van variantenomschrijving zoals deze is ingevuld bij tab Project.
AantalInvoerveld voor het aantal ruimten.
SubsidiebedragWeergave van het subsidiebedrag van de betreffende variant vermenigvuldigd met het aantal.
AkkoordverklaringWeergave waar door middel van een keuzevak wordt weergegeven of iedere variant is geaccoordeerd. Dit is bedoeld om binnen de vaak grote projecten bij te kunnen houden of alle formulieren zijn doorlopen. De functie is informatief en heeft dus geen koppeling met bijvoorbeeld BSV. Alleen varianten die zijn geaccoordeerd worden afgedrukt.
TotaalWeergave van het totale subsidiebedrag.
NotitieInvoerveld voor aantekeningen behorende bij het project.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.