Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Subsidie

 

Het is mogelijkheid om een extra module aan het programma toe te voegen. Hiermee wordt het mogelijk subsidiebedragen conform de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai (USV) te berekenen. De invoergegevens voor het berekenen van de subsidie moeten op een apart tabblad worden ingevoerd. Hierbij worden gegevens uit de vlakformulieren automatisch overgenomen. Het resultaat van de subsidiemodule is het subsidieformulier GBa of GBb dat kan worden afgedrukt en direct bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) kan worden ingediend.

 

Indien de subsidiemodule is meegeleverd kan in het tab Project de mogelijkheid worden aangevinkt om de subsidie conform de USV te berekenen. Deze keuzemogelijkheid verschijnt, nadat bij status 'bestaande bouw' is geselecteerd. Er verschijnt een extra tab die op de verschillende niveaus is te raadplegen of waar gegevens kunnen worden ingevoerd.

 

Het is mogelijk op de tab Subsidie op projectniveau te kiezen voor autonome of gekoppelde sanering. In het geval van autonome sanering gelden andere subsidiebedragen en wordt het GBa-formulier afgedrukt dan in het geval van gekoppelde sanering (GBb-formulier).

 

Vanaf 2008 worden de subsidies voor de sanering verkeerslawaai exclusief BTW verleend en uitbetaald. Dit is het gevolg van de afspraak die gemeenten en het Rijk in 2007 maakten in het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’. De achtergrond hiervan is dat tot 2007 specifieke uitkeringen exclusief en andere, zoals de saneringssubsidies, inclusief BTW werden uitgekeerd. In de praktijk bracht dat voor veel gemeenten extra administratie en beheerskosten met zich mee. Om de zaak te vereenvoudigen worden vanaf 2008 alle specifieke uitkeringen en subsidies van het Rijk exclusief BTW verstrekt.

De BTW, die u voor veel saneringswerkzaamheden natuurlijk nog wel verschuldigd bent, kunt u via het BTW-compensatiefonds vergoed krijgen. VROM heeft een deel van de saneringsbudgetten overgedragen aan dit fonds.

 

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.