Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Elementencatalogus

Onderhoudsmodus

 

De onderhoudmodus heeft de volgende mogelijkheden:

invoeren van nieuwe elementen in de bedrijfscatalogus;

wijzigen van bestaande elementen uit de bedrijfscatalogus;

verwijderen van bestaande elementen uit de bedrijfscatalogus;

toevoegen van elementen uit de projectcatalogus aan de bedrijfscatalogus.

 

De bedoeling van de onderhoudsmodus is het onderhoud van de catalogus, dus niet het normale werken met projecten. De bedrijfscatalogus kan alleen worden gewijzigd op het moment dat het programma in onderhoudsmodus is. Hierbij kunnen elementen worden overgenomen uit de projectcatalogus. Dit is alleen mogelijk indien een project open is. Een project openen kan vanuit de onderhoudsmodus door de menu-optie Import|GL-project te selecteren.

 

Als het programma niet in onderhoudsmodus staat, kunnen alleen projectgebonden elementen worden gewijzigd. Indien het programma wel in onderhoudsmodus staat, kunnen alleen de elementen van de bedrijfscatalogus worden gewijzigd. Hierbij treden geen wijzigingen op in het projectbestand *.GL en de daarbij behorende projectcatalogus.

 

Tijdens de onderhoudsmodus is het niet mogelijk te wisselen naar het programma door middel van de sneltoets <alt>+<tab>. Voor meer informatie.

 

Invoeren van een nieuw element

Nadat [Nieuw] is geselecteerd, wordt het tabblad van het element getoond. Rubriek en subrubriek zijn leeg. Zo lang dit het geval is, is het niet mogelijk om de overige elementgegevens in te voeren.

 

Het elementnummer wordt door het programma bepaald en elementnummers worden niet hergebruikt.

 

Het toevoegen van een afbeelding kan door met een blader-knop [...] op zoek te gaan naar de gewenste afbeelding. Deze wordt vervolgens naar een afbeeldingenbestand GL.IMZ gekopieerd.

 

Wijzigen van een element

Nadat [Wijzig] is geselecteerd, verschijnt het scherm van de betreffende elementsoort. In dit tabblad kan alle benodigde informatie worden gewijzigd. Echter rubriek en subrubriek zijn niet te wijzigen. Het wijzigen van een afbeelding gebeurt door een nieuwe afbeelding toe te voegen. De oude afbeelding wordt overschreven.

 

Indien een projectgebonden element wordt gewijzigd, wordt na de wijziging gevraagd of de wijziging in de desbetreffende vlakken van het geopende project moeten worden doorgevoerd. Dit geldt niet voor de bedrijfscatalogus, omdat deze niet aan een project gebonden is.

 

Verwijderen van een element

Nadat [Verwijder] is geselecteerd, verschijnt een scherm waarin om een bevestiging wordt gevraagd. Bij bevestiging wordt het desbetreffende materiaal uit de catalogus verwijderd. Een eventuele afbeelding wordt uit het afbeeldingenbestand GL.IMZ verwijderd.

 

Importeren elementen

Het is mogelijk elementen afkomstig uit externe bronnen te importeren. De bedrijfscatalogus GL.CAT behorende bij GL-dos V4.3 kan worden geïmporteerd door middel van Catalogus|Importeren|Elementen uit DGMR GL-dos…. ACSII-bestanden met elementen kunnen worden geïmporteerd door middel van Catalogus|Importeren|Elementen uit ASCII….

 

Dit kan ook indien het programma in onderhoudsmodus staat door Import|Ascii Bestand of Import|Dos catalogus.

 

Indien het programma niet in de onderhoudsmodus staat, zullen de elementen in de projectcatalogus worden opgenomen. Indien het programma wel in de onderhoudsmodus staat, zullen de elementen in de bedrijfscatalogus worden opgenomen.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.