Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Elementencatalogus

Catalogi

 

Binnen het programma zijn drie verschillende catalogi te raadplegen:

1.        Standaardcatalogus;

2.        Bedrijfscatalogus;

3.        Projectcatalogus.

 

Om duidelijkheid te verschaffen waar een element uit afkomstig is, wordt de oorsprong aangeduid met een letter voor het elementnummer: D=standaardcatalogus, G=bedrijfscatalogus en P=projectcatalogus.

 

De gegevens van elementen worden volledig overgenomen in het project. Dit betekent dat indien de bijbehorende catalogus niet (meer) aanwezig is, het project nog steeds gebruikt kan worden.

 

In de catalogus is een versienummer opgenomen. In het project is het versienummer van de gebruikte catalogus opgenomen. Indien deze versies bij het openen van het project niet overeenkomen maakt het programma hiervan melding.

 

Standaardcatalogus

De standaardcatalogus is in de programmafolder geplaatst. Deze catalogus is door meerdere gebruikers gelijktijdig te gebruiken. De catalogus is alleen door DGMR te wijzigen. Opmerkingen en/of aanvullingen kunnen wel aan DGMR worden doorgegeven, zodat deze verwerkt kunnen worden in een update van het programma.

 

Bedrijfscatalogus

De bedrijfscatalogus kan worden gevuld en onderhouden. Deze catalogus is dus hetzelfde voor alle gebruikers van het programma binnen een bedrijf.

 

De catalogus is door meerdere gebruikers gelijktijdig te gebruiken. Een element invoeren, wijzigen of verwijderen kan alleen indien er op dat moment geen andere gebruiker is die gebruik maakt van de catalogus.

 

Bij het inlezen van een project wordt gecontroleerd of de in het project gebruikte elementen verschillen van de bedrijfscatalogus. Aangegeven kan worden of de elementen moeten worden geïmporteerd.

 

Projectcatalogus

Naast bovenstaande catalogi is er nog een de projectcatalogus. Deze catalogus wordt samen met het project opgeslagen en komt dus niet in een apart bestand terecht. Ingevoerde elementen zijn alleen voor het desbetreffende project te gebruiken. Materialen conform rekenmethode TNO-TPD worden altijd in deze catalogus ingevoerd en opgeslagen. Het is mogelijk om projectgebonden elementen over te hevelen naar de bedrijfscatalogus.

 

Wijzigingen die u doorvoert in de projectcatalogus worden direct overgenomen in het project. Het programma vraagt hierbij niet om een bevestiging.

 

Onderhoudmodus

Het is mogelijk om een eigen catalogus (bedrijfscatalogus) samen te stellen en te onderhouden. Hiertoe moet in het hoofdmenu de menu-optie Catalogus|Onderhoud worden geselecteerd. Het programma gaat dan in de zogenaamde onderhoudsmodus. Indien er op dat moment gebruik wordt gemaakt van de bedrijfsscatalogus (alleen van toepassing indien catalogus geïnstalleerd is op een netwerk), verschijnt een melding dat het niet mogelijk is om in onderhoudsmodus te gaan.

 

Als u terugkeert vanuit de onderhoudsmodus van de bedrijfscatalogus in het programma wordt gecontroleerd of de elementen uit het project nog overeen komen met de (wellicht zojuist gewijzigde) bedrijfsscatalogus.

 

Opgemerkt wordt dat op ieder willekeurig moment kan worden gecontroleerd of de elementen uit de verschillende catalogi nog overeenkomen met de elementen uit het project door middel van Instellingen|Check project....

 

Voor meer informatie. Door de knop [Sluiten] wordt de onderhoudmodus weer verlaten. Gevraagd zal worden of de wijzigingen moeten worden opgeslagen.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.