Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen > Rekenmethode GGG

Overige correcties GGG

 

Bij invoer van de correctie per octaaf wordt de waarde die bij 125 Hz wordt ingevuld gekopieerd naar de overige octaafbanden. Vervolgens kunnen deze waarden, indien gewenst, worden aangepast. Indien waarden eerder zijn aangepast, wordt dit niet gedaan.

 

Tab Overige Correcties

OmschrijvingWeergave van het betreffende element of ventilatievoorziening.
CorrectieDit invoerveld kan maximaal 80 tekens bevatten.
125 t/m 2 kInvoerveld voor een correctie op de geluidsisolatiewaarde van het betreffende element voor de octaafband met middenfrequentie 125 Hz tot en met 2000 Hz. Positieve waarde verhogen de geluidisolatie. Negatieve waarden verlagen de geluidisolatie. (14)

 

Aanbevolen wordt om een correctie van -1.5 dB toe te passen op in het laboratorium verkregen geluidisolatiewaarden van beglazingen. Het is bekend dat beglazing met eenzelfde opbouw een spreiding van 1 à 2 dB vertonen in de meetresultaten. Overige correcties dienen naar eigen inzicht en ervaring te worden toegepast.

 

Het is ook mogelijk om een correctie toe te passen op de berekende kierterm.

 

(14) Bij ventilatievorozieningen wordt standaard -1.5 dB opgeteld indien is gekozen voor de rekenmethode 'HRGG-uitgebreid' (de DneA wordt dus 1.5 dB lager). Indien gekozen is voor de rekenmthoede 'GGG' wordt dit niet gedaan, odmat deze correcit al is verwerkt in de Csk1.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.