Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen > Rekenmethode GGG

Suskastcorrecties GGG

 

Indien voor de rekenmethode GGG is gekozen, dienen voor elke ventilatievoorziening gegevens ten behoeve van de suskastcorrectie te worden ingevoerd. Suskastcorrecties worden altijd van de DnA afgetrokken en verslechteren derhalve altijd de geluidsisolatie van de ventilatievoorziening. Als er niets wordt ingevuld, wordt er bij de geluidwerende ventilatievoorzieningen standaard gerekend met een correctie van 1.5 dB op de laboratoriumwaarde. Dit is gelijk aan de wijze zoals dit gebeurt bij de HRGG.

 

Tab Suskastcorrectie 1

OmschrijvingWeergave van de betreffende ventilatievoorziening.

 

DInvoerveld voor de afstand (in meters) van de gevel tot de bron, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. De bron dient conform NEN 5077 te worden geplaatst op tweemaal de gevelbreedte met een minimum van 10 meter.

 

HInvoerveld voor de hoogte (in meters) van het midden van de gevel ten opzichte van het wegdek, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen.

 

Csk1Weergave van de berekende correctie op de geluidsisolatiewaarde DneA van de suskast. De correctie geldt voor iedere octaafband. De waarde is altijd positief.

 

Tab Suskastcorrectie 2

OmschrijvingWeergave van de betreffende ventilatievoorziening.

 

ReflectieKeuzelijst met als mogelijkheden:

geen;

eenvlaks (Dh > 0.5m);

tweevlaks (Dh = 0.1m).

 

DvInvoerveld voor de verticale afstand (in meters) tot het reflectievlak, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. Het effect  speelt pas een rol bij een afstand tot het reflectievlak van minder dan 0.5 m.

 

2ZAls een reflectievlak zich binnen 0.5 m aan beide zijden van de ventilatievoorziening bevindt moet de correctie 2-maal worden toegepast. Dit kan worden aangegeven door de checkbox aan te vinken.

 

Csk2Weergave van de berekende correctie op de geluidisolatiewaarde DneA van de suskast. De correctie geldt voor iedere octaafband. De waarde is altijd positief.

 

Op tab Suskastcorrectie 1 respectievelijk tab Suskastcorrectie 2 kan een van onderstaande schermen met de knop [Detail] worden opgeroepen. In deze schermen kunnen de geluidsniveaucorrecties ten gevolge van de invalshoek van het geluid (in combinatie met een minimale aftrek) en het effect van reflecties via een nabijgelegen vlak worden berekend.

 

Scherm Suskastcorrectie 1

csk1

HInvoerveld voor de hoogte (in meters) van het midden van de gevel ten opzichte van het wegdek, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen.
DInvoerveld voor de afstand (in meters) van de gevel tot de bron, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. De bron dient conform NEN 5077 te worden geplaatst op tweemaal de gevelbreedte met een minimum van 10 meter.
Csk1Weergave van de berekende correctie op de geluidsisolatiewaarde DneA van de suskast. De correctie geldt voor iedere octaafband. De waarde is altijd positief.
[OK]Sluit het scherm en de geselecteerde correctie wordt overgenomen.
[Annuleren]Sluit het scherm.
[Help]Open dit scherm van het helpbestand.

 

Dialoog Suskastcorrectie 2

 

csk2_1                               csk2_2

Type reflectieKeuzelijst met als mogelijkheden:

geen;

eenvlaks (Dh > 0.5m);

tweevlaks (Dh = 0.1m).

 

ReflectievlakKeuzelijst met als mogelijkheden:

overstek (buitenzijde, 1-zijdig)

plafond (binnenzijde, 1-zijdig)

combinatie overstek en plafond (2-zijdig)

 

Afstand verticaal DvInvoerveld voor de verticale afstand (in meters) tot het reflectievlak, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. Dv is de verticale afstand [m] tot de onderkant van het plafond bij een éénvlaksreflectie. Het effect  speelt pas een rol bij een afstand tot het reflectievlak van minder dan 0.5 m.
Csk2Weergave van de berekende correctie op de geluidsisolatiewaarde DneA van de suskast. De correctie geldt voor iedere octaafband. De waarde is altijd positief.

 

Eenvlaksreflectie (Dh > 0.5 m)

Dv

125

250

500

1k

2k

0.1

2.50

2.00

1.00

0.00

0.00

0.2

2.50

1.50

0.50

0.00

0.00

0.3

2.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.4

1.75

0.50

0.00

0.00

0.00

0.5

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

> 0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

Tweevlaksreflectie (Dh = 0.1 m)

Dv

125

250

500

1k

2k

0.1

5.00

4.50

2.50

0.00

0.00

0.2

4.50

3.50

2.00

0.00

0.00

0.3

4.00

2.50

1.50

0.00

0.00

0.4

3.25

2.00

1.00

0.00

0.00

0.5

2.50

1.50

0.50

0.00

0.00

> 0.6

2.50

1.50

0.50

0.00

0.00

 

 

Aan de hand van de waarden voor Dv en Dh wordt de correctie Csk2 bepaald voor situaties met éénvlaksreflecties of tweevlaksreflecties. Daarbij worden de waarden gebruikt uit de tabellen 5 en 6 van de GGG (hierboven weergegeven). Tussenliggende waarden worden geïnterpoleerd.

 

[OK]Sluit het scherm en de geselecteerde correctie wordt overgenomen.
[Annuleren]Sluit het scherm.
[Help]Open dit scherm van het helpbestand.

 

Opmerking over correcties op de geluidisolatie

In de praktijk blijkt dat de geluidisolatie van elementen zoals suskasten, ventilatieroosters en raamsystemen kunnen afwijken van de waarde zoals deze onder ideale omstandigheden in het laboratorium gemeten zijn. Hierbij speelt een aantal factoren een rol:

1.standaardafwijking: In de rekenmethode GGG wordt een aftrek van 1.5 dB in rekening gebracht in verband met de verschillen tussen de in het laboratorium gemeten elementen (suskasten, ventilatieroosters, raamsystemen e.d.) en de praktijk;(13)
2.invalshoek van het geluid: Suskasten met de inlaatopening aan de onderzijde zijn gevoelig voor geluidsaanstraling van onderaf;
3.aanwezigheid van reflecterende vlakken als zijmuren, plafond, balkon of galerij. Eén en ander is afhankelijk van de positie van de ventilatievoorziening in de gevel, de aanwezigheid van absorberende vlakken en dergelijke. Hiervoor wordt verwezen naar de HRGG en de rekenmethode GGG;
4.de aansluiting van een suskast direct op glas zonder kalf of dorpel. Voorbeelden van de te gebruiken correcties zijn:

direct op glas in aluminium, stalen, of houten kozijn -2 dB;

direct op glas in een kunststof kozijn -1 dB.

5.inbouwen van suskasten achter het binnenspouwblad ("verborgen suskasten").

 

Naar eigen inzicht dient hiermee rekening te worden gehouden. Naast de hiervoor behandelde suskastcorrecties Csk1 en Csk2 kan hiervoor nog een aanvulling plaatsvinden bij de tab overige correcties.

 

Bij alle rekenmethoden (behalve GGG) krijgen alle elementen uit rubriek 6 (ventilatievoorzieningen) een initiële correctie van 1.5 dB. Bij de rekenmethode GGG krijgen deze elementen geen initiële correctie van 1.5 dB, omdat deze correctie al in de Csk1 zit.

 

(13) In het programma is conform de rekenmethode GGG standaard voor alle geluidwerende ventilatievorzieningen een negatieve correctie van 1.5 dB ingevoerd. Overige correcties dienen naar eigen inzicht en ervaring te worden toegepast.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.