Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen > Rekenmethode GGG

Gevelstructuurcorrectie GGG

 

In de rekenmethode GGG is een uitgebreide methode gegeven waarmee de gevelstructuurcorrectie kan worden bepaald bij balkons en galerijen. Dit is een methode waarbij een Cg wordt ingevoerd per octaafband en onderscheid wordt gemaakt tussen reflectiezone, neutrale zone en afschermzone.

 

Tab Gevelstructuurcorrectie GGG

OmschrijvingWeergave van het betreffende element of ventilatievoorziening.
CorrectieHier kan de gevelstructuurcorrectie worden gekozen aan de hand van een keuzelijst. De verschillende keuzemogelijkheden zijn:

 

Omschrijving

125

250

500

1k

2k

(eigen waarde)

--

--

--

--

--

100% in reflectiezone

-2.0

-2.0

-3.0

-3.0

-3.0

50% in refl.zone of 50% geluidsabsorptie

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.5

in neutrale zone

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

uitkr.balkon/galerij, 100% in afschermzone

3.0

5.0

3.0

5.0

9.0

uitkr.balkon/galerij, 50% in afschermzone

0.0

1.5

2.0

2.5

3.0

inp.balkon,niet abs., 100% in afschermzone

0.0

3.0

3.5

5.0

5.0

inp.balkon,niet abs., 50% in afschermzone

0.0

1.0

1.0

1.5

1.5

inp.balkon,abs., 100% in afschermzone

1.0

5.0

5.0

8.0

9.0

inp.balkon,abs., 50% in afschermzone

0.0

1.5

1.5

2.5

3.0

 

Alleen bij eigen waarde is het mogelijk een eigen gevelstructuurcorrectie op te geven.

 

125 t/m 2kWeergave (invoerveld indien keuze voor eigen waarde)  van de correctie op de geluidsisolatiewaarde van het betreffende element voor de octaafband met middenfrequentie 125 Hz tot en met 2000 Hz. Positieve waarde verhogen de geluidisolatie. Negatieve waarden verlagen de geluidisolatie.

 

Indien op tab Project de rekenmethode is ingesteld op 'GGG' kan op tab Vlak het scherm Gevelstructuurcorrectie GGG met de knop [Detail] worden opgeroepen. In dit scherm kan worden berekend wat de hoogte van de reflectiezone is en wat de hoogte van de afschermzone is. Daarnaast kan direct op dit scherm een keuze worden gemaakt voor de gevelstructuurcorrectie.

 

Scherm Gevelstructuurcorrectie

Hoogte gevel HInvoerveld voor de hoogte in meters van de gevel gemeten vanaf de hoogte van de geluidsbron tot aan het midden van het geluidsbelaste gevelvlak.
Afstand bron DInvoerveld voor de afstand in meters vanaf de gevel tot aan de geluidsbron.
Hoogte HbInvoerveld voor de hoogte van de borstwering [m].
Diepte DbInvoerveld voor de diepte van het balkon [m].
Reflectiezone HrWeergave van de reflectiehoogte [m].
Afschermzone HsWeergave van de afschermhoogte [m].
CorrectieBij keuze voor eigen waarde is een eigen gevelstructuurcorrectie in de verschillende octaafbanden in te voeren. Echter aangeraden wordt om uit onderstaande lijst de juiste gevelstructuurcorrectie te kiezen.

 

Omschrijving

125

250

500

1k

2k

(eigen waarde)

--

--

--

--

--

100% in reflectiezone

-2.0

-2.0

-3.0

-3.0

-3.0

50% in refl.zone of 50% geluidsabsorptie

-1.0

-1.0

-1.5

-1.5

-1.5

in neutrale zone

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

uitkr.balkon/galerij, 100% in afschermzone

3.0

5.0

3.0

5.0

9.0

uitkr.balkon/galerij, 50% in afschermzone

0.0

1.5

2.0

2.5

3.0

inp.balkon,niet abs., 100% in afschermzone

0.0

3.0

3.5

5.0

5.0

inp.balkon,niet abs., 50% in afschermzone

0.0

1.0

1.0

1.5

1.5

inp.balkon,abs., 100% in afschermzone

1.0

5.0

5.0

8.0

9.0

inp.balkon,abs., 50% in afschermzone

0.0

1.5

1.5

2.5

3.0

 

[OK]Sluit het scherm en de geselecteerde correctie wordt overgenomen.
[Annuleren]Sluit het scherm.
[Help]Open dit scherm van het helpbestand.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.