Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen

Rekenmethode GGG

 

Tab Vlak

OppervlakInvoerveld voor het geveloppervlak van de verblijfsruimte, waarbij de waarde tussen 0 en 10000 moet liggen. Indien het oppervlak groter is dan de som van alle ingevulde elementen dan wordt een element toegevoegd met de omschrijving "onbekend". Het oppervlak van dit element wordt gelijkgesteld aan het verschil tussen het geveloppervlak en de som van alle ingevulde elementen.

 

TabelTABEL ELEMENTEN
CorrectieWeergave voor correcties op de geluidsisolatiewaarde. Hier staat aangegeven of een correctie bij het tab Gevelstructuurcorrectie, Suskastcorrectie 1, Suskastcorrectie 2 of Overige correcties is opgegeven.
LA,sWeergave van het partieel binnenniveau van de verblijfsruimte.
RAsWeergave van het partieel A-gewogen geluidsisolatiewaarde van het element voor het betreffende spectrum. (11)

 

Tab GevelstructuurcorrectieInvoerveld voor de gevelstructuurcorrectie, waarbij de waarde tussen -100 en 100 moet liggen. Hier kan ook gebruik worden gemaakt van een scherm. Het scherm wordt geopend met de knop [...], indien gekozen is voor de methode HRGG en door middel van de knop [Detail] op tab Gevelstruuctuurcorrectie, indien gekozen is voor de rekenmethode GGG.
Tab Suskastcorrectie 1Alleen van toepassing indien GGG is gekozen. Indien er een ventilatievoorziening is geselecteerd kan door middel van knop [Detail] een scherm worden opgeroepen.
Tab Suskastcorrectie 2Alleen van toepassing indien GGG is gekozen. Indien er een ventilatievoorziening is geselecteerd kan door middel van de knop [Detail] een scherm worden opgeroepen.
Tab Overige correctiesAlleen van toepassing indien GGG is gekozen.

 

KiertermWeergave van de kierterm. Met de knop [...] kan rechtstreeks naar de tab Kiertermen worden gesprongen.
LAWeergave van het binnenniveau van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is aangegeven, wordt niet voldaan aan de eis (zie bijlage 2 handleiding) gesteld in de Wet geluidhinder.
GAWeergave van de geluidswering van de gevel van de verblijfsruimte.

 

De tab Berekening bevat gedetailleerde informatie over de deelresultaten van de verschillende berekeningen. Deze informatie is met name nuttig om tijdens het modelleren inzicht te krijgen in het maatgevende element.

 

Tab Berekening

Geluidsbelasting(12)Weergave van de totale geluidbelasting op de gevel zoals opgegeven bij tab Variant. Tevens wordt de verdeling van de geluidsbelasting over de verschillende octaafbanden getoond. Deze verdeling is afhankelijk van het gekozen referentiespectrum.

 

TabelTABEL PARTIEEL BINNENNIVEAU
Partieel binnenniveauIn deze tabel worden de tussenresultaten van de berekeningen per octaafband met de middenfrequenties 125 tot en met 2000 Hz weergegeven. Het element met het hoogste partieel binnenniveau wordt met de kleur blauw weergegeven.
NummerWeergave van het elementnummer dat is ingevuld op de tab Verblijfsruimte.
OmschrijvingWeergave van de omschrijving behorende bij het elementnummer.
125 t/m 2kWeergave van de partieel binnenniveau van het betreffende element per octaafband.
TotaalWeergave van de partieel binnenniveau van het betreffende vlak.

 

KiertermWeergave van de kierterm. Indien het partieel binnenniveau (LA,s) ten gevolge van kierinvloeden hoger is dan de andere partiële binnenniveaus wordt de kierterm met de kleur blauw weergegeven.

 

BinnenniveauWeergave van het partiële binnenniveau van het betreffende vlak ten gevolge van de partiële geluidwering per octaafband (LA,s) en totaal (LA).

 

GeluidweringWeergave van de geluidwering van het vlak per octaafband (GAs) en totaal (GA).

 

(11) In de GGG komt de RAs niet voor. Echter om een referentiekader met de NPR 5272 en HRGG in stand te houden wordt de RAs toch weergegeven. De RAs wordt inclusief de Cg, Csk1, Csk2 en Coverig bepaald.

(12) Het weergaveveld voor de 'gevelreflectieterm Cr' is opgenomen in het scherm Voorkeursinstellingen.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.