Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen > Rekenmethode HRGG

Kierterm HRGG

 

De kierterm is afhankelijk van de volgende gekozen rekeningmethode op tab Project:

HRGG-verkort: slechts één kierterm kan worden opgegeven voor het gehele gevelvlak;

HRGG-uitgebreid: een aantal kieren/naden kan worden gedefinieerd, ieder met een lengte en een isolatiewaarde.

 

Tab Kieren (HRGG-verkort)

OmschrijvingBij de keuze voor eigen waarde is een eigen maximale geluidsisolatiewaarde van het totale vlak (als gevolg van kieren en naden) in te voeren. De invoerwaarde moet tussen 0 en 100 dB liggen.  Echter aangeraden wordt om uit onderstaande lijst de juiste kierterm te kiezen.

 

Omschrijving kierterm

Rk

(eigen waarde)

--

Bestaand - geen kierdichting

25

Bestaand - enkele kierdichting

30

Bestaand - dubbele kierdichting+naaddichting

35

Bestaand - speciale dubbele kierdichting

45

Bestaand - daken met kierend dakbeschot

30

Bestaand - daken met kierdicht dakbeschot

40

Nieuwbouw - enkele kierdichting+naaddichting

35

Nieuwbouw - dubbele kierdichting+naaddichting

40

Nieuwbouw - speciale dubbele kierdichting

50

Nieuwbouw - enkelschalige dakelementen (<30 kg/m2)

45

Nieuwbouw - overige dakconstructies

55

Speciale gevallen (zie BGG)

60

 

RkDe bij de omschrijving horende kierterm wordt hier weergegeven. Alleen bij de keuze voor eigen waarde is dit een invoerveld voor de kierterm.

 

Tab Kieren (HRGG-uitgebreid)

OmschrijvingBij de keuze voor eigen waarde is een eigen maximale geluidsisolatiewaarde van het totale vlak (als gevolg van kieren en naden) in te voeren. De invoerwaarde moet tussen 0 en 100 dB liggen. Echter aangeraden wordt om uit onderstaande lijst de juiste kierterm te kiezen.

 

Omschrijving kierterm

Rk

(eigen waarde)

--

Kozijn-steen - tweezijdig gekit, afdeklat

55

Kozijn-steen - schuimband, afdeklat

50

Kozijn-steen - alleen afdeklat

45

Dakraamkast-dakbeschot - geen extra afdichting

25 of 30

Dakraamkast-dakbeschot - dichting met kit of band

35 of 40

Suskast-kozijn/raam – gekit

50

Suskast-kozijn/raam - alleen schuimband

40, 45 of 50

Ramen - niet te openen

60

Ramen - dubbele afdichting

40, 45 of 50

Ramen - enkele dichting, buisprofiel, h> 5 mm

40 of 45

Ramen - enkele dichting, buisprofiel, h<=5 mm

25

Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm

40 of 45

Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h=9-7 mm

35

Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h < 7 mm

25

Ramen - geen dichting, spleet 1-5 mm

20 of 25

Deuren - tochtband, geen extra dichting bij dorpel

25 of 30

Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, diverse profielen

35 of 40

Deuren - dubbele aanslag rondom

40

Dakramen – raam-op-kast, enkel profiel

30 of 35

Dakramen – raam-in-kast, enkel profiel

40 of 45

Dakramen - drievoudig profiel

50 of 55

Gesl.beglaasd; droog beglaasd, schuimband+lat; kunststof+lipprofiel

55

Droog beglaasd, band met/zonder topafdichting

50

Droog beglaasd, band met/zonder topafdichting, slechte uitvoering

45

 

LengteInvoerveld voor de lengte van de naad en/of kier, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen.
RkAlleen bij de keuze voor eigen waarde is dit een invoerveld voor de geluidsisolatiewaarde van de naad en/of kier voor de betreffende octaafband, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. In alle andere gevallen kan uit een lijst worden gekozen welke isolatiewaarde van toepassing is.
RAsWeergave van de partiële geluidsisolatie.

 

De Rk (die wordt geselecteerd aan de hand van de keuzelijst) is de geluidsisolatie van de kier per octaafband zonder correctie voor het betreffende spectrum. De RAs is de samengestelde geluidsisolatie (invoerveld ingeval van <eigen waarde>) van de kier gecorrigeerd voor het betreffende spectrum. In theorie zijn Rk en RAs aan elkaar gelijk. Echter door afrondingen kunnen verschillen tussen Rk en RAs optreden. Deze afrondingsverschillen bedragen maximaal 0.4 dB. Dit verschil is te verwaarlozen, bij de invoering van een Rk bij <eigen waarde>.

 

De RAs wordt op de tab Kiertermen weergegeven zonder correcties.

 

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.