Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen

Rekenmethode HRGG

 

Alleen de verschillen ten opzichte van de rekenmethode NPR 5272 zijn weergegeven.

 

Tab Vlak

OppervlakInvoerveld voor het geveloppervlak van de verblijfsruimte, waarbij de waarde tussen 0 en 10000 moet liggen. Indien het oppervlak groter is dan de som van alle ingevulde elementen dan wordt een element toegevoegd met de omschrijving "onbekend". Het oppervlak van dit element wordt gelijkgesteld aan het verschil tussen het geveloppervlak en de som van alle ingevulde elementen.

 

TabelTABEL ELEMENTEN
CorrInvoerveld voor een correctie op de geluidsisolatiewaarde. Bij de verkorte HRGG kan alleen een ééngetalswaarde geldig voor de RA of DnA worden ingevoerd. Bij de uitgebreide HRGG kan de correctie per octaafband worden opgegeven in een aparte tab Overige correcties.
Lbi,sWeergave van het partieel binnenniveau van de verblijfsruimte.

 

KiertermInvoerveld voor de kierterm indien voor <eigen waarde> is gekozen in de daarbij behorende keuzelijst. Indien gekozen is voor een andere mogelijkheid uit de keuzelijst is dit een weergaveveld. Als gekozen is voor de rekenmethode HRGG-uitgebreid dan is een knop [...] te zien waarmee rechtstreeks naar de tab Kiertermen kan worden gesprongen.

 

LAWeergave van het binnenniveau van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is aangegeven, wordt niet voldaan aan de eis gesteld in de Wet geluidhinder.

 

GAWeergave van de geluidswering van de gevel van de verblijfsruimte

 

GA,kAlleen bij nieuwbouw. Weergave van de karakteristieke geluidwering van de gevel van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is weergegeven, wordt niet voldaan aan de eis (zie bijlage 2 handleiding) gesteld in het Bouwbesluit.

 

De tab Resultaten bevat gedetailleerde informatie over de deelresultaten van de verschillende berekeningen. Deze informatie is met name nuttig om tijdens het modelleren inzicht te krijgen in het maatgevende element.

 

Tab Berekening

Geluidbelasting (10)Weergave van de totale geluidsbelasting op de gevel zoals opgegeven in tab Variant. Tevens worden de verdeling van de geluidsbelasting over de verschillende octaafbanden getoond. Deze verdeling is afhankelijk van het gekozen referentiespectrum.

 

CLWeergave van de geluidsniveaucorectie per octaafband.

 

CgWeergave van de gevelstructuurcorrectie per octaafband.

 

TabelTABEL PARTIËLE GELUIDSISOLATIE
Partiële geluidsisolatieIn deze tabel worden de tussenresultaten van de berekeningen per octaafband met de middenfrequenties 125 tot en met 2000 Hz weergegeven. Het element met de laagste partiële geluidsisolatie RAs wordt met de kleur blauw weergegeven.
NummerWeergave van het elementnummer dat is ingevuld bij de tab Verblijfsruimte.
OmschrijvingWeergave van de omschrijving behorende bij het elementnummer.
125 t/m 2kWeergave van de partiële geluidsisolatie van het betreffende element per octaafband.
TotaalWeergave van de partiële geluidsisolatie van het betreffende vlakdeel.

 

KiertermWeergave van de kierterm. Indien de kierterm lager is dan de laagste partiële geluidsisolatie (RAs) wordt de kierterm met de kleur blauw weergegeven.
GeluidsisolatieWeergave van de partiële geluidsisolatie van het vlak per octaafband (RAs) en totaal (RA).
GeluidweringWeergave van de geluidswering van het vlak per octaafband (GAs) en totaal (GA).
BinnenniveauWeergave van het partiële binnenniveau van het betreffende vlak ten gevolge van de partiële geluidswering per octaafband (LA,s) en totaal (LA).

 

(10) Het weergaveveld voor de 'gevelreflectieterm Cr' is opgenomen in het scherm Voorkeursinstellingen.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.