Show/Hide Toolbars

Geluidwering gevels

Navigation: Wat is nieuw?

Versie V4.5

Scroll Prev Top Next More

 

VERSIE 4.52

 

Wijziging op implementatie Correctieblad C3 van NEN 5077

In Geluidwering gevels V4.50 is het Correctieblad C3 van NEN 5077 geïmplementeerd. Deze implementatie kan ertoe leiden dat de GA;k van het verblijfsgebied kan afwijken van die van de verblijfsruimte, aangezien de correctie alleen voor verblijfsruimten geldt. In overleg met het NEN is nu besloten om de correctie ook door te voeren naar het verblijfsgebied, indien het gebied slechts één ruimte bevat.

 

Catalogus

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

 

Overige wijzigingen

Bij het printen van een individuele verblijfsruimte wordt nu ook de naam van de variant en het gehanteerde geluidsspectrum afgedrukt.

 

Bugfix

Opslag van projecten verbeterd. In uitzonderlijke gevallen konden projecten corrupt raken tijdens het opslaan. Dit is opgelost.

Wanneer een project werd geopend en vervolgens de lijst met in het project gebruikte materialen, dan werd in deze lijst de berekende RA op basis van het spectrum voor wegverkeer getoond. Als vervolgens de volledige materialencatalogus werd geopend, dan werd het spectrum correct op "Spectrum 2" gezet. Daarna toonde de lijst met in het project gebruikte materialen ook het juiste spectrum en bijbehorende RA-waarden. De berekende RA-waarden en andere resultaten in het project waren wel goed.

Nu wordt altijd met spectrum 125 t/m 2000 gerekend. Voorheen werd band 63 voor sommige spectrumberekeningen (pop- en housemuziek) ook meegenomen wat vreemde resultaten opleverde. Wanneer nu voor een spectrum wordt gekozen waarbij de 63 Hz band van invloed is, wordt deze melding getoond: "Let op: er wordt alleen gerekend met 125 t/m 2000 Hz, maar bij dit spectrum is de 63 Hz ook van grote invloed"

 

VERSIE 4.51

 

Catalogus

Deze nieuwe versie van GL bevat een geüpdatete en uitgebreide materialencatalogus waarin de meest actuele testresultaten van de Kingspan Unidek dakelementen zijn opgenomen.

 

VERSIE 4.50

 

Implementatie Correctieblad C3 van NEN 5077

Indien de verhouding V/Sr,u kleiner is dan 3 meter moet bij de berekening van de GA;k voor deze verhouding 3 meter worden ingevuld. Deze toevoeging geldt echter alleen op het niveau van verblijfsruimten. Dit betekent dat de GA;k van het verblijfsgebied kan afwijken van die van de verblijfsruimte.

 

Subsidiemodule

Door een wijziging in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai mag het gemiddelde elementenoppervlak alleen nog individueel per woning worden bepaald. Dit betekent onder andere dat het afdrukken van één subsidieformulier voor een project dat uit meerdere woningen (varianten) bestaat niet meer mogelijk is. Wanneer nu op projectniveau wordt gekozen voor het afdrukken van een subsidieformulier, zal eerst een overzicht van subsidie per variant worden geprint, gevolgd door de individuele subsidieformulieren. Indien een project uit meer dan vijf varianten bestaat wordt eerst een waarschuwing gegeven alvorens de afdruk te starten.

 

Bugfix

Wanneer was gekozen voor invoer van de geluidsbelasting "Per verblijfsgebied" of "Per verblijfsruimte" werd alleen bij de al aanwezige gebieden en ruimten de invulbaarheid van de geluidsbelasting juist gezet. Wanneer echter een nieuwe ruimte of gebied werd toegevoegd, stond het invoerveld voor de geluidsbelasting bij het betreffende onderdeel echter nog op "alleen-lezen".

Indien bij variant was gekozen voor "Spectrum 2" en vervolgens werd de catalogus via het gevelvlak geraadpleegd, werd in de catalogus "Spectrum 1" getoond (tekstueel; de waarde klopte wel).

 

Catalogus

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.