Show/Hide Toolbars

Geluidwering gevels

Navigation: Wat is nieuw?

Versie V2023

Scroll Prev Top Next More

 

VERSIE 2023.01

Opgeloste problemen:

Als er wel een geldige licentie aanwezig was voor Geluidwering gevels, maar niet voor de subsidie module, dan werden de opties "Oplsaan", "Opslaan als" en "Instellingen" onterecht uitgezet.

Het was niet meer mogelijk om negatieve waarden bij Cveilig in te voeren. Dit kan in sommige gevallen wel handig zijn.

Op het afdruk dialoog waren de knoppen niet volledig zichtbaar.

Wijzigingen in de correcties op het vlakkenformulier (Cpositie, Celevatie en Cveilig) werden niet altijd verwerkt waardoor de oude waarde bleef staan.

Bij het filteren van materialen kon niet op de glaseigenschappen "dikte binnenblad", "dikte buitenblad" en "dikte spouw" worden gefilterd.

De eisen voor de GA;k voor luchtvaart aan de verblijfsruimte zijn 2 dB minder streng dan aan het verblijfsgebied. Deze test was in de vorige versies van Geluidwering gevels precies andersom.

De kleurstelling van de GA;k op ruimteniveau was niet altijd correct. Op het moment daze deze niet voldoet, zal de waarde in rood worden weergegeven. Voldoet deze wel dan zal de waarde in zwart worden weergegeven.

 

VERSIE 2023

Het programma heeft een facelift gekregen en ziet er weer modern en fris uit.

Verdere wijzigingen:

Voor gebruik van Geluidwering gevels is een nieuw licentiebestand (dgmr.licx) nodig. Deze kunt u downloaden van de DGMR Software website.

Alleen de actuele rekenmethodiek (NPR 5272) is nog beschikbaar. Deze is aangevuld met berekening voor 63 Hz.
De verouderde rekenmethoden (GGG'97, HRGG-uitgebreid en HRGG-verkort) zijn verwijderd. Wordt een project geopend uit een oudere versie van Geluidwering gevels, waarbij een verouderde rekenmethode is gekozen dan zal deze worden omgezet naar de actuele rekenmethodiek.

Het is mogelijk om naar keuze de berekeningen uit te voeren van 63 Hz t/m 2000 Hz of van 125 Hz t/m 2000 Hz. De keuze hiervoor kan worden gemaakt in het projectenscherm.
Standaard is de keuze vanaf 63 Hz. Wordt een project geopend uit een oudere versie van Geluidwering gevels, dan zal deze keuze op 125 Hz worden gezet.

De gegevens van de materialen in de catalogus welke op leverbaar staan (1818 materialen) zijn uitgebreid met gegevens voor 63 Hz.
Als er productinformatie beschikbaar was, dan is deze waarde gebruikt (1231 materialen).
Voor de andere materialen is de waarde op de volgende wijze bepaald:

oMassieve constructies (>=150 kg/m2):
63 Hz waarde is gelijk aan de laagste waarde van de 125 en 250 Hz octaafband met voor deze zekerheid een extra -10 dB.
Deze materialen zijn te herkennen aan "[1]" achter de omschrijving.

oLichte constructies:
63 Hz waarde volgt uit de trend tussen 125 Hz, 250 Hz en de trend tussen 125 Hz, 250 Hz en 500 Hz octaafband. De gebruikte waarde is de laagste van deze twee trendlijnen.
Deze materialen zijn te herkennen aan "[2]" achter de omschrijving.

oKierdichtingen en naden
63 Hz waarde is gelijk aan de waarde voor 125 Hz.
Deze materialen zijn te herkennen aan "[3]" achter de omschrijving.

DGMR heeft een inschatting voor deze waarde gemaakt en staat niet in voor de correctheid van deze waarde. Advies is dan ook om alleen materialen te hanteren waarvan de 63 Hz beschikbaar is vanuit productinformatie.