Show/Hide Toolbars

Geluidwering gevels

Navigation: » No topics above this level «

Inleiding

Scroll Prev Top Next More

 

"Geluidwering gevels" is een computerprogramma, waarmee op eenvoudige wijze de volgende eengetalsgrootheden kunnen worden berekend:

GA

geluidwering van een scheidingsconstructie [dB(A)];

GA,k

karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie [dB(A)];

Lbi

binnenniveau [dB(A)].

 

Bij het programma is een uitgebreide materialencatalogus gevoegd, waarin materialen met de bijbehorende geluidisolatiespectra zijn verzameld. Tevens kan een eigen materialencatalogus en een projectgebonden materialencatalogus aangemaakt worden.

 

Indien de subsidiemodule is meegeleverd, kunnen de gegevens van projecten gebruikt worden voor de bepaling van de toetsbedragen volgens de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv).

 

Indien in de handleiding meer (akoestische) informatie staat vermeld over een bepaald onderdeel, dan wordt hiervan melding gemaakt in de helpfile.