Show/Hide Toolbars

BINK 9 Help

Navigation: BINK

Definieer rekenopdrachten

Scroll Prev Top Next More

Berekening: kies de gewenste berekening

Berekening subtype: indien bij berekening voor de hygrothermische berekening is gekozen, kan hier worden aangegeven of de statische of dynamische berekening gemaakt moet worden

Rekenopties: afhankelijk van de berekening zijn enkele rekenopties beschikbaar

oRekenopties thermische simulatie

oRekenopties comfort momentaan

oRekenopties u-waarde

oRekenopties energieprestatie gebouwen

oRekenopties koellast

oRekenopties warmteverlies

oRekenopties brando

oRekenopties warmteverlies EU

oRekenopties warmteverlies BE

oRekenopties gebruiksoppervlakte

oRekenopties hygrothermische prestatie

Eisenset: bij de EPG berekening kan een eisenset worden gekozen

 

Rekenperiode (thermische simulatie)

 

Klimaatbestand: kies een klimaatbestand uit de bibliotheek

Berekening invoer: kies hier of er met dagen of met perioden gewerkt moet worden, standaard is één periode één uur

Startperiode/-dag berekening: voer in bij welke periode de berekening gestart moet worden

Eindperiode/-dag berekening: voer in bij welke periode de berekening beëindigd moet worden

Aantal inslingerperioden/-dagen: voer het aantal inslingerperioden/-dagen in

Aantal te berekenen perioden: hier wordt weergegeven hoeveel perioden berekend worden

 

 

Zie ook:

 

Rekenopdracht selectie

Rekenresultaten